Voor vrijwilligers

Over ons museum

De Stichting Oudheidkundig Museum te Sint-Michielsgestel beheert het museum Romeins Halder.
Het museum is ontstaan door toevalsvondsten in de buurtschap Halder. De stichting heeft als doelstelling een zo breed mogelijk publiek bekend te maken met de romanisering van dit deel van Brabant (onze educatieve taak).
Daarnaast houdt het museum zich bezig met het toegankelijk maken van de Halderse vondsten voor verder wetenschappelijk onderzoek door registratie, determinatie en publicatie van de gevonden materialen (onze wetenschappelijke taak).

Vrijwilligers
Het museum draait op een groep enthousiaste vrijwilligers, die alle werkzaamheden uitvoeren, die voortkomen uit onze doelstelling.
Denkt u op een of andere manier een bijdrage te kunnen leveren aan ons medewerkersteam neem dan contact op: info@romeinshalder.nl

Bestuur

voorzitter: vacature
Pien Barendregt-Hosman, penningmeester en websitebeheerder
Ingrid van Kempen-van Heel, secretaris
Raymond Crielaers, operationele zaken, PR en coördinatie medewerkers
Lucia Huisman-van Eerdt, lid

Conservatoren:
Roos Wijnen-Jackson, aardewerk
François van den Dries, glas en edelstenen en militaria
Bert van Beek: munten

Periodiek
Twee maal per jaar in het voor- en najaar geeft het museum een Informatiebulletin uit met artikelen die een verband hebben met de collectie.

De Stichting Oudheidkundig Museum te Sint-Michielsgestel heeft de officiële status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat er speciale fiscale regelingen zijn voor donaties, schenkingen, sponsoring e.d. Voor meer informatie zie op de site van de belastingdienst of mail naar info@romeinshalder.nl 

Algemene gegevens:

Post- en bezoekadres
Haanwijk 5B, 5271 VG  Sint-Michielsgestel
Email:  info@romeinshalder.nl

IBAN: NL29 RABO 0133 6609 74
tnv St. Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel
RSIN: 816696433
KvK: 41083351

Ook hebben we een stichting die de Vriendenkring beheert. Ook deze heeft een culturele ANBI-status.
RSIN: 820384884
KvK: 17240532
IBAN: NL 29 RABO 0133 6609 74

Jaarverslagen

Voor een overzicht van de activiteiten van de laatste jaren zie de jaarverslagen.
jaarverslag Museum 2020
jaarverslag Museum 2021
jaarverslag Museum 2022
Voor een financiële verantwoording over periode 2021-2023 zie de balans en de winst-en verliesrekening per 31 december 2023

Vriendenkring : Balans en winst- en verliesrekening periode 2021 en 2023

Scroll naar boven