Vondsten en collectie

Alle voorwerpen in het museum zijn gevonden in Halder of in de omgeving daarvan. In de zestiger en zeventigerjaren in de vorige eeuw zijn de meeste voorwerpen bij toeval gevonden. De vondsten dateren uit de eerste twee eeuwen van onze jaartelling en geven een beeld van de romanisering in Halder en omgeving.

Bij het kanaliseren van de Esschestroom in 1962 vonden spelende kinderen bij toeval een grote hoeveelheid Romeinse munten. We mogen spreken van een muntschat. Oplettende ouders meldden de vondsten en toen kwam een en ander op gang.

Scherven aardewerk, munten, metalen voorwerpen, resten van glaswerk en complete gebruiksvoorwerpen werden gevonden.
Deze behoren tot de collectie van het museum en dateren voornamelijk uit de Romeinse tijd.

gravend-silhouet

Op bovenstaande plattegrond zijn de vindplaatsen aangegeven: waterputten, kleikuilen, een brandgraf en afvalkuilen. (Zie ook de legenda hiernaast)

De sieraden, het glaswerk en aardewerk zijn voornamelijk afkomstig uit een van de zeven gevonden waterputten. De munten zijn deels afkomstig van losse vondsten en uit de al genoemde muntschat bij de Essche stroom Een deel van het aardewerk is in Halder geproduceerd en een deel is afkomstig uit andere delen van W-Europa. Met behulp van de kennis uit opgravingen elders zijn er wetenschappelijk verantwoorde reconstructies gemaakt van in Halder opgegraven restanten.

Tot de mooiste objecten behoren een reconstructie van een Romeinse pottenbakkersoven, een replica van een dubbelwandige waterput, een nagemaakt Romeins slot en een model van een Bataafse hulpsoldaat.
Van al deze objecten zijn er resten gevonden in Halder. Ook de Steen van Ruimel, een kopie van de geloftesteen die in het Oudheidkundig Museum in Leiden tentoongesteld staat is een levend bewijs van de Romeinse invloeden in onze streek.

De broeders Celestinus Vencken en Arno Veldhoven van het Doveninstituut waren vaak nauw betrokken bij de opgravingen. Het was broeder Celestinus die het Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel oprichtte. Bekijk hier het boek van broeder Celestinus, waarin hij het verloop van het archeologisch onderzoek en de stichting van het Oudheidkundig Museum beschrijft. Aanvankelijk huisde het museum op één van de zolders. In 1993 betrok het museum de bij het instituut behorende Jongenskapel. In 2014 moest het museum de deuren sluiten.

Huidig museum Romeins Halder

Het nieuwe museum is in 2017 heropend op de huidige locatie onder de naam Museum Romeins Halder. Het gebouw is een zogenaamde wederopbouwschuur uit de jaren vijftig. Deze schuur is in 2016 – 2017 door Brabants Landschap gerestaureerd en tot museumruimte verbouwd. Hierbij zijn materialen uit de directe omgeving benut. Het dak van deze schuur wordt geheel gedragen door de houten gebinten, eenvoudig en ambachtelijk uitgevoerd. Recent zijn er zonnepanelen geplaatst.

Te zien in ons museum

  • Romeinse munten, glaswerk en lokaal gemaakt en geïmporteerd aardwerk;
  • Replica van Romeinse aardewerkoven, waterput, slot etc;
  • Oorspronkelijke notities van de grondlegger van de collectie

Websites

  • www.Brabantserfgoed.nl. Gaat over de verhalen van Brabant; je vindt hier ook de collecties van musea, archieven en heemkundekringen.
  • www.romeinen.nl Hier tref je alles wat je altijd al had willen weten over de Romeinse tijd in Nederland.

Om de digitale collectie in te zien zijn er 2 mogelijkheden nl.:
1. een algemeen beeld van onze collectie (via BrabantCloud)
óf
2. “zoeken in de vondsten” met bijna 1000 beschreven objecten.

Fotocollectie
Een uitgebreide fotocollectie van de opgravingen in 60-er en 70-er jaren.

Scroll naar boven